Back to Top

Blog

Jak działa szansa na łup w New World?

Informacje bazują na danych z klienta zamkniętej bety gry oraz danych uzyskanych w inny sposób.


W grze znajdują się 634 tablice zawierające listy przedmiotów które możemy dostać.
522 tablice (82%) bazują na systemie w którym gra losuje liczbę z przedziału 0 – 100 000 i na tej podstawie przydziela graczowi łup.
Tablice te połączone są z obiektami (drzewo, przeciwnik, itp) w grze. Przykładowo - wydobywając małą „żyłę żelaza” gra odwołuje się do poniższych danych i na podstawie wylosowanej liczby przydziela nam łup w zależności od wielkości złoża jakie wykopaliśmy.
Wykopiemy od 11 do 17 bryłek rudy żelaza (minimalny „roll” dla kolumny „Item 1” to 0 więc ten łup jest gwarantowany). Dane w tej tabeli połączone są spójnikiem „I” (AND) więc następnie gra losuje liczbę dla kolumny „Item 2” (jest to powtarzane dla każdej z kolumn w przypadku łącznika „I”) i jeżeli nasz wynik osiągnie przynajmniej 92000 to gra losuje dla nas od 0 do 1 szt małego kryształu kwarcu. 
Osiągnięcie liczby przynajmniej 97000 dla kolumny „Item 3” powoduje, że gra odwoła się do tablicy z klejnotów poziomu 1 i z niej wylosuje (raz lub dwa razy) dla nas przedmiot.
Tablica klejnotów poziomu pierwszego połączona jest spójnikiem „LUB” (OR) co oznacza że możemy dostać tylko 1 przedmiot przy jednorazowym dostępie do tej tablicy. Dodatkowo przedmiot jest gwarantowany (min roll 0) a liczba przedmiotów określona na 1. Gra losuje liczbę od 1 do 15 („Item 1” – „Item 15”). 1 do 14 to klejnoty poziomu 1 a 15 to odwołanie do tablicy klejnotów kolejnego poziomu i tak dalej aż do poziomu 4 :)
Czyli jeżeli na tym etapie gra wylosuje liczbę 15 trzy razy to z małej żyły żelaza otrzymamy również klejnot poziomu 4!
Wracając do pierwszej tablicy - co w przypadku kiedy jak w ostatniej kolumnie („Item 4”) dostęp do tego łupu wymaga wylosowania 101 000 kiedy maksymalny „roll” to 100 000? 
Tu do gry wkraczają bonusy do „rola”, które znaczący wpływ mają na 10 z 17 różnych profesji w New World (5 umiejętności zbieractwa i 5 umiejętności przetwarzania).
Bonus do rola uzyskujemy na kilka sposobów:
1 – podnosząc poziom profesji. +10 do „bonus rolla” za każdy poziom.
Górnik z 10 poziomem profesji uzyskuje +100 do „roll mining” i jego maksymalny wynik w losowaniu łupu z powyższego przykładu wyniesie 100 100 jeżeli nie posiada on innych modyfikatorów bonusów do górnictwa.

Bonus przy umiejętnościach przetwarzania (Wytapianie, Kamieniarstwo, Stolarstwo, Garbarstwo, Tkactwo) zwiększa szansę na uzyskanie dodatkowych przedmiotów w trakcie przetwarzania. (Wyjątkiem są warzywa, olej i ruda orichalcum, które bazują na podwójnych tablicach z „rollem”.)

Bonusy do szczęścia w danej umiejętności występują pod postacią liczbową np. Szczęście górnika: +500 lub procentową.
Uproszczając – 1% szczęścia to najczęściej odpowiednik +1000 szczęścia do danej profesji, natomiast jest to bonus, który utrzymuje swoją % wartość niezależnie od tego na jakim przedziale „rolla” funkcjonuje dana tablica łupów dlatego wartość +1000 jest pewnym uproszczeniem.
Jeżeli dana tablica łupów funkcjonuje na maksymalnym „rollu” 100 to bonus 1% wyniesie +1.

Przykładowe progi w zbieractwie:

101,000 - Próg wejścia do poziomu 2/3 rzadkich materiałów (Górnictwo, Wyrąb i Żniwa)
101,500 - Próg wejścia do rzadkich przedmiotów w skórowaniu (skóry*)
101,450 - Próg wejścia do poziomu 4 rzadkich materiałów (Górnictwo, Wyrąb i Żniwa)
101,800 - Próg wejścia do poziomu 5 rzadkich materiałów (Górnictwo, Wyrąb i Żniwa)

*skóry dodatkowo mają wymagania poziomu i bez spełnienia tego kryterium bonus +1500 w tym przypadku nie zadziała. 
(powyższe progi są inne dla skrzyń z zapasami)


Trzy najczęstsze dodatkowe warunki do spełnienia żeby otrzymać dany łup to:
1. Poziom przeciwnika (skóry)
2. Lokacja (Ekspedycja i Wędkarstwo)
3. Poziom gracza (Poziomowe nagrody i „siła sprzętu” (GS))


Zagnieżdżone / Warstwowe tabele łupów

Niektóre rzadkie surowce wymagają podwójnego „rolla” aby mieć szansę uzyskania takiego materiału (przykładowa ostatnia kolumna w omawianym na samym początku przykładzie). Sposobem na zmniejszenie tej szansy którego używa New World są tablice zagnieżdżone. Np. mając 5,346% na dostęp do rzadkiego surowca a następnie 25% szansy na jego uzyskania z kolejnej tablicy mamy: 1,337% szansy na jego uzyskanie. Taki rodzaj dystrybucji łupów wymusza na graczach stosowanie bonusów do szczęścia.

Losowość w umiejętnościach rzemieślniczych

W tym przypadku gra używa systemu procentowego (równoważny z roll(100)) a zdarzenie ma przypisane pewne prawdopodobieństwo wystąpienia. Np wytwarzanie broni poziomu 2 ma 30% szansę na Profit (Perk), 30% szansę na gniazdo lub klejnot i 35% na atrybut. Losując Profit na broni gra przypisuje każdemu z dostępnych dla tego rodzaju zdarzenia Profitów pewna pulę punktów – przedział w którym dany Profit zostanie wybrany. Przykładowo mamy 5 Profitów i każdy ma przypisany przedział 10. Gra losuje liczbę z przedziału 1-50 co daje graczowi 20% szansę na dany Profit. (większość Profitów ma przydzielony równy przedział w tablicy z której gra losuje konkretny)

Dodatkowe informacje

Na łup z nazwanych elitarnych przeciwników oraz elitarnych skrzyń szczęście nie ma wpływu (LuckSafe=true) – jednak ta informacja nie jest potwierdzona w 100%. Szansa na otrzymanie Artefaktu z nazwanych elitarnych przeciwników to 5.5% (przedział pomiędzy 91 000 a 96 500) Czyli średnio co 18,2 elitarnego nazwanego przeciwnika powinniśmy otrzymać Artefakt. New World ma w tablicy łupów 15 artefaktów co daje (do) 18,2*15=273 przeciwników do zabicia aby otrzymać konkretny artefakt którego szukasz. Oczywiście nie jest to gwarantowana ilość a znowu średnia :)

To ile tego szczęścia możemy w końcu nagromadzić?

Przy uproszczeniu, że 1% = +1000 punktów bonusowych i jeżeli się nie pomyliłem ;-) Profit do Szczęścia na przedmiotach z 600 punktami „siły sprzętu” (GS) = 2,8%*9(przedmiotów)=25,2% Klejnot Perła poziomu 5 = +0,5%*9(przedmiotów)=4,5% Torby = 2,8%*3(max 3 torby)=8,4% Trofea poziomu 5 = +1,5%*3(domy)=4,5% ---- 42,6% w przypadku przeciwników i kufrów. W górnictwie możemy uzyskać: Kilof 9,3% Elementy ekwipunku 2,52% Amulet 9,55% Trofea 4,5% Jedzenie 2% Profesja na 200 = 2% ---- 29,87% (dodatkowo na wpływ na powyższe mogą mieć wzmocnienia z fortów, które kontroluje frakcja) opracowanie skulltrail źródła: https://www.newworldpacifist.com/resources/rng-explained https://www.youtube.com/watch?v=iZOQm_eXBXA własne.